Sokolov (Czech Republic) - Production, Sales

Synthomer a.s.

Synthomer a.s.
Tovarni 2093

35601 Sokolov

Czech Republic

Tel.: + 420 352 614 111

Id.-no.: 00011771

Tax-Id.: CZ00011771

Datová schránka: ajaeee4

Spisová značka: B 41/KSPL Krajský soud v Plzni

Otázky týkající se možnosti Vašeho nového zaměstnání zasílejte na adresu:
jobs-cz@synthomer.com  

Studenti a školy nás mohou kontaktovat na emailové adrese: student@synthomer.com

Otázky médií rádi zodpovíme na emailové adrese: media-cz@synthomer.com 

První řádky sokolovské chemické společnosti se začaly psát v roce 1917, kdy v tehdejším Falknově – dnešním Sokolově, rakouský Spolek pro chemickou a hutní výrobu založil továrnu na výrobu karbidu vápníku a dusíkatého vápna.  

Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let 20. století došlo ve společnosti k radikální změně výrobního programu. Společnost opustila provozování těžkých elektrochemických a elektrotermických technologií a vybudovala výrobní program založený na produkci kyseliny akrylové.

V současné době se společnost Synthomer a.s.  řadí se do skupiny důležitých středoevropských výrobců a exportérů produktů z oblasti kyseliny akrylové, jejích esterů a akrylátových polymerů.  Sokolovský závod Synthomer je nedílnou součástí mezinárodní skupiny Synthomer se sídlem ve Velké Británii, jejíž historie sahá až do roku 1863. Kromě Sokolova jsou pobočky a provozní centra Synthomer po celém světě. Produkty ze Synthomer výrobních závodů, včetně sokolovské chemičky, jsou dodávány zákazníkům ve více než 100 zemích.

Mezi nejvyšší priority sledované ve všech aktivitách společnosti jsou bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků, bezpečný provoz zařízení a ochrana životního prostředí.

Základní filozofií firmy je vědomá zodpovědnost společnosti za minimalizaci negativního vlivu průmyslových činností na osoby a životní prostředí. 

Bezpečnost, ochrana zdraví a životního prostředí patří dlouhodobě mezi nejvyšší priority v aktivitách firmy Synthomer a.s. Základní filozofií je vědomá zodpovědnost za minimalizaci negativního vlivu výrobních činností na osoby, bezpečnost a životní prostředí.

Společnost se hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje, podporuje nové technologie a odpovědné zacházení se zdroji.  Jako významný člen Svazu chemického průmyslu ČR, je společnost jednou z prvních organizací, které se už v roce 1994 zavázaly plnit princip programu Responsible Care – Odpovědného podnikání v chemii.

V péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je společnost od roku 1998 držitelem osvědčení prokazujícího soulad systému řízení s požadavky národního programu Bezpečný podnik, které vychází z principu a zásad uplatňovaných systémovými normami EN ISO 14001, EN ISO 9001, ČSN OHSAS 18001:2008 (dále OHSAS 18001 a příručkou ILO-OSH 2001). 

Společnost je jednou ze zakládajících organizací Transportního informačního a nehodového systému (TRINS), jenž poskytuje prostřednictvím svých středisek nepřetržitou pomoc při řešení mimořádných situací spojených s přepravou či skladováním nebezpečných látek na území České republiky.

Společnost vyznává efektivnost zaměstnanosti. Průměrný stav zaměstnanosti dosáhl v posledních letech 330 osob. Společnost trvale podporuje rozvoj zaměstnanců, výuku cizích jazyků a celoživotní vzdělávání.

Péče o lidské zdroje ve společnosti byla oceněna titulem „Zaměstnavatel regionu“ v roce 2020. 

Společnost spolupracuje se středními školami v karlovarském a ústeckém regionu, dále s VŠCHT Praha a s Univerzitou Pardubice. Čilé kontakty má společnost také se základními školami na Sokolovsku.


AKTUÁLNÍ NABÍDKA PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ:

Nabídka pro studenty SŠ a VŠ:

Odborné praxe

Brigády

Stipendijní program

Nabídka pro absolventy:

Graduate programme

Co Vám nabízíme?

  • Zajímavou pracovní příležitost v mezinárodní skupině Synthomer
  • Možnost osobního i profesního růstu
  • Odpovídající mzdové ohodnocení
  • Synthomer benefity (penzijní připojištění 3% z hrubé mzdy, firemní stravování, odměny za životní a pracovní jubilea, zaměstnanecký program telefonů, více dnů pracovního volna s náhradou mzdy při významných životních událostech)

DOWNLOAD:

a) Certifikáty:  ISO 50001 CZ, ISO CZ, ISO EN


Find us here...

home » Company » Company » Global Locations » Sokolov (Czech Republic)

6